En primer förbättrat vidhäftningen mellan fog och underlag. Bättre vidhäftning ger fogen möjlighet att röra sig utan att den släpper från underlaget.

Precis som att man brukar grundmåla innan man täckmålar så fyller primer en viktig funktion. Vid användandet av primer så blir det ytterligare arbetsmoment och framför allt ett högre pris på entreprenaden. Och tyvärr är det inte allt enkelt att kontrollera att primer har används. Visst kan man chansa och hoppas på att fogen skall bli god utan primer, om alla förhållanden är optimala behövs kanske ingen primer.
– Men varför ta denna risk?

Vid användandet av primer krävs en avluftning i ca 15-30 min. Man måste foga inom 8 timmar efter primer har applicerats.
I annat fall krävs att ny rengöring och ny applikation av primer. Ett tecken på att vidhäftningen är dålig är när fogen släpper mot underlaget. Orsaken är då ofta dåligt förarbete, rengöring eller avsaknad av primer.

Vid prefab byggnation finns det ofta formolja på stommarna och vid fogrenovering så kan smuts/damm/fogrester minska den nya fogens vidhäftning mot betongyta. Så viktigt är noggrann rengöring innan man lägger på primer.
Ytor som utsätts för vattenbelastning, t.ex. fasadfogar, fogar i altaner och loftgångar eller liknande skall dock alltid primas. Primer har en mängd funktioner:

  • Skydd mot alkalitet i kontaktytan
  • Skydd mot ångtryck. (i fuktig betong)
  • Isolering av kontaktytan
  • Förstärker en svag och/eller porös yta t.ex. puts
  • Säkerställer vidhäftningen vid kvarvarande formolja eller släppmedel

På marknaden finns det många leverantörer av primer. Fogexpressen arbetar med produkter från välrenommerade tillverkare, exempelvis från SIKA 

Bra produkter är både vår säkerhet som våra kunders.

Fogexpressen utför fasadfogning prefabfogning, fogrenovering samt mjukfogning.